UPOZORNENIE
Práve ste použili operáciu, ktorá nie je v súlade s podmienkami používania tejto stránky. Tento incident bol zaznamenaný do vášho konta digitálneho predplatiteľa.

Radi by sme vás upozornili, že obsah stránky je chránený autoskými právami a spôsob nakladania s publikovaným obsahom sa riadi licenčnými podmienkami. Kopírovanie, rozmnožovanie a šírenie textového, obrazového alebo mulitmediálneho obsahu nie je dovolené.

Aby sme pre vás mohli aj naďalej prinášať kvalitný obsah, radi by sme vás požiadali, aby ste aj vy dodržiavali licenčné podmienky a nerozširovali autorské diela nepovoleným spôsobom. Umožníte nám tak aj naďalej pre vás prinášať kvalitný obsah.

Riešenie bežných problémov s bonsajmi v lete

Prevencia problému s bonsajom skôr, ako k nemu dôjde

Autor: Šigeaki Oami

Leto a vysoké teploty so sebou prinášajú množstvo rizík pre našej bonsaje. Extrémne teploty a intenzívna aktivita škodcov prinášajú mnohé nebezpečenstvá pre naše bonsaje.

Pozrime sa podrobne, aké druhy spálenín listov môžu vzniknúť, čo ich spôsobuje a ako im môžeme predchádzať. K spáleniu listov môže dôjsť nielen pri listnatých druhoch stromov so širokými listami, ale aj pri boroviciach a borievkach. Správny spôsob identifikácie problému nám umožní zmeniť našu starostlivosť tak, aby sme mu mohli v budúcnosti predchádzať. Súčasne si ukážeme odstránenie listov - defoliáciu pri cezmíne a dulovci a ako na tento zásah obe rastliny zareagovali.

Zvýšená aktivita škodcov v lete predstavuje významné ohrozenie dobrej kondície našich stromov. Pozrieme sa, ako identifikovať najrozšírenejších škodcov v lete.

Vlhký vzduch a vysoké teploty so sebou prinášajú riziko výskytu letných búrok. Podrobnejšie sa zameriame na spôsoby, ako ochrániť bonsaje pred letnými výkyvmi počasia.

Rozsah článku je 6 časopisových strán.

Pre zobrazenie celého článku je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom svojho konta digitálneho predplatiteľa.

Časť obsahu článku je spoplatnená. Cena za prístup k celému článku je 0.90 €.

Informácia pre čitateľov

S poľutovaním by sme chceli čitateľov časopisu Bonsaj - živé umenie informovať, že k 31.12.2013 bol projekt časopisu ukončený.

Žiadosti o vrátenie nevyčerpaného predplatného adresujte, prosím, e-mailom na adresu predplatne@bonsaj.sk s uvedením:

  1. Meno, priezvisko, adresa žiadateľa / predplatiteľa
  2. Používateľské meno / e-mailová adresa pre prihlásenie
  3. Kontaktné telefónne číslo
  4. Spôsob vrátenia predplatného: Voucher na nákup tovaru v Bonsajcentre Bratislava alebo vrátenie na účet (v tomto prípade uveďte číslo účtu, na ktorý si želáte predplatné vrátiť)

Na základe prijatých žiadostí budeme jednotlivých predplatiteľov telefonicky kontaktovať.

Výtlačky čísel časopistu 1-13 je možné stále objednávať na adrese bonsaj@bonsaj.sk. Odpublikovaný digitálny obsah zostáva naďalej dostupný.

Ďakujeme za Vašu doterajšiu priazeň a želáme veľa úspechov.

Aktuálne číslo

Majte vždy aktuálne informácie

Pridajte si stránku časopisu Bonsaj - živé umenie medzi svoje obľúbené na facebooku a dozviete sa o všetkých novinkách medzi prvými.

Informácia pre predplatiteľov

Všetok publikovaný obsah podlieha licenčným podmienkam a je chránený v zmysle Autorského zákona. Kopírovanie, rozmnožovanie alebo šírenie publikovaného textového, obrazového alebo multimediálneho obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bonsaj s. r. o. nie je dovolené

Podmienky používania služby a licenčné podmienky

© 2010 - 2021 Bonsaj s. r. o.